Депресията може да ускори стареенето

Холандските учени проведоха нови научни изследвания, според които хората, които страдат от депресия, остаряват много по-рано от другите. Тези изследвания са публикувани в списание Molecular Psychiatry на 12 ноември.

В този експеримент участват 1900 души, страдащи от депресивни разстройства, и още 500 души, които доброволно участват в експеримента и никога не страдат от депресия. По време на експеримента учените измерват дължината на клетъчните структури, наречени теломери и представляват крайните секции на хромозомите и защитават ДНК по време на клетъчното делене. Теломерите стават малко по-къси по време на нормалния процес на делене на клетките, от това следва, че дължината им определя признака на стареене на клетките.

В резултат на изследванията учените стигнаха до извода, че хората с депресия имат по-къси телозоми от представителите на контролната група. Това дава възможност да се предположи, че клетъчното стареене на хората, които страдат от депресия, настъпва няколко години по-бързо, това са заключенията на учените.

В допълнение, по-късите дължини на теломерите се откриват при хора с тежки форми на депресия и продължителни симптоми. Резултатът беше потвърден, дори като се вземат предвид такива изкривяващи фактори като алкохол, тютюнопушене, телесно тегло и други причини, които могат да стимулират процеса на стареене в организма.

„Физиологичният стрес, причинен от наличието на депресивно състояние, има силно отрицателно въздействие върху човешкото тяло, което води до ускорено биологично стареене“, казва авторът на изследването Джосин Верховен, изследовател от Свободния университет в Амстердам.

Тя казва, че резултатите от изследването обясняват оплакванията от лошо здраве сред хората с клинична депресия.

Проучванията, проведени по-рано, потвърдиха факта, че рискът от развитие на различни заболявания, свързани с възрастта, рак, диабет тип 2, деменция, дори като се вземат предвид изкривяващите фактори, свързани с начина на живот и общото му здраве, е по-висок при хора с депресия. Именно на тази основа възниква въпросът за ефекта на депресията върху ускоряването на процесите на стареене.

Дължината на теломерите се определя от броя на съставните ДНК блокове, които се наричат ​​базови двойки (bp). При провеждането на горното проучване учените установяват, че здравите хора имат дължина на теломера, която е средно 5.540 bp, а за хора, които преди това са страдали от депресия, е 5.460 bp.

Хора от 18 до 65 години са участвали в експеримента. Сравнявайки резултатите с предишни проучвания, учените установяват, че дължината на човешките телномери всяка година става по-малка с 14 bp.

Резултатите от проучването, получени в Свободния университет в Амстердам, показват само връзка между депресия и намаляване на теломерите, но не и причинно-следствената връзка.

Напълно е възможно да има някакъв друг фактор, като например генетично предразположение, което е свързано с по-къси теломери и по-голям риск от депресия, казват учените.

Допустимо е също така теломерите да се съкращават, ако стресовата система е нарушена в тялото.

Авторите на изследването подчертават, че остава въпросът дали процесът на стареене е обратим. Върховен казва, че в човешкото тяло има ензим, наречен теломераза, който разширява теломерите, като прикрепя нуклеотиди към крайните части на хромозомите, следователно е напълно приемливо, че с промяна в начина на живот, активността на теломеразата може да се увеличи и дължината на теломерите ще се увеличи.

„По този начин, за хората с депресия, здравословният начин на живот с адекватно количество физическа активност и по-специално физически упражнения, отказът от тютюнопушенето и здравословната диета могат да бъдат дори по-важни, отколкото за тези, които нямат депресивни разстройства“, подчертава тя.

Въз основа на материали: lifecience.com